Årets julestue

2019: I stedet for at holde julestue i år, deltager jeg i ACAB's julemarked, hvis det lykkes os at arrangere det i Rønne igen.