Om mit arbejde

Geologiske processer og materialers forvandling inspirerer mig. Ideerne til mit arbejde finder jeg i høj grad i naturen, men også i kraftfulde former, f.eks. fra industrihavne og arkitektur overalt i verden. Jeg føler en nær forbindelse til gammel islamisk, japansk, kinesisk og indiansk keramik. 

Jeg arbejder med ler, fra det groveste stentøj til rent porcelæn. Der er en løbende udvikling, da jeg finder det meget inspirerende at udvikle nye overflader, strukturer og nuancer i materialerne.  Der skal være tid til både fordybelse og udvikling, som giver ny inspiration og nyt liv . Derfor vil man kunne finde meget forskellige udtryk, når man går på opdagelse i mit keramiske arbejde.

Under et legatophold i New Mexico fik jeg kontakt til den indianske pottemager Felipe Ortega, som lærte mig den traditionelle måde at modellere krukker på.
Jeg arbejder nu bl.a.med store modellerede krukker og fade i groft ler med rå kridtagtige begitninger på klippeagtige overflader og indlagte grafiske mønstre. Ofte inspireret af livet i havet,  træers bark, geologiske aflejringer, kontraster mellem råt og forfinet. Jordens geologiske historie sætter gang i fantasien. Formsproget er helt enkelt. Farverne er oftest jord-agtige.

Jeg hånddrejer og støber desuden mindre unika brugsting som kopper, skåle, lågkrukker og vaser.

Short statement:

‘I am inspired by Nature, - by plants, sea life, powerful geological processes, and by the transformation and refinement of Earth materials.’

Nature is a huge source of inspiration for me. Geology, sea life, plants, microlife, galaxies, natures processes…

As a ceramic artist I work directly with minerals and their transformation into something new. This inspires me. Themes like creation, time, evolution, darkness and light, transformation.

I try to achieve a sense of inner life radiating from my pots, using simple and stringent shapes with small irregularities, combined with rough surface textures, chalk-like matte slips,  dark graphic patterns, and sometimes a shiny glaze in parts.

I work mostly with stoneware and porcelain clays, fired in electric  kiln. I like the pots to be rough and refined at the same time.

I use a native Indian coiling technique for my big pots. Smaller pots for use are made on my old kickwheel.

 ***

’Rendyrket æstetik, enkelthed og stramme former. Dermed er meget sagt om Eva Brandts keramiske arbejder og hendes skabende vision. Men under overfladen gemmer der sig endnu mere. Først og fremmest et ønske om at formidle nogle helt centrale følelser som undren, balance og eksistens. Hvert værk udstråler hendes optagethed af detaljer og de uhåndgribelige tanker og drømme, der er energien i hendes samlede kunstneriske udfoldelse. Der skal være sjæl i kunsten. Hendes nære forbindelse med naturen og den næsten meditative arbejdsform passer i øvrigt godt til den indianske modelleringsteknik, som hun har udviklet på sin helt egen måde og som resulterer i hendes enestående og smukke krukker.’
 

Tekst: Poul Friis

‘Pure aesthetics, simplicity and stringent shapes. An appropriate description of Eva Brandt´s ceramic works and creative vision. But there´s even more beneath the surface. Primarily her wish to communicate essential themes such as wonder, balance and existence. Each work radiates an absorption with detail and the intangible thoughts and dreams from which the energy in her oeuvre derives. Art must embody the human spirit. Her closeness to nature and her meditative method go well with the Native American modelling technique she has developed and personalised and which results in her unusual, beautiful jars.’