'Biotoper' - vaser til naturen / Biotopes - vases for nature

Wikipedia: 'biotop (af græsk bios = "liv" + topos = "sted") er en rumligt afgrænset, mindre enhed af et økosystem, hvor de ydre vilkår (klima, jordbund osv.) sætter grænserne.'

Jeg har lavet en serie af støbte, men unikt dekorerede vaser, som er inspireret af planters forskellige voksesteder i naturen.

Foreløbig sprækkedale og vandløb, - henholdsvis kantede og afrundede former.

Jeg forestiller mig, at man kan bruge vaserne til at genskabe sine yndlings-biotoper fra naturen hjemme i vindueskarmen eller på bordet. En eng, et skovbryn, en tør strandeng....

Vaserne er designet, så det er let at skabe et naturligt udseende i buketten eller beplantningen. Brug for eksempel noget af alt det upåagtede grønne som skelet (kunne være brændenælder, små grenstumper, bregner, mynte, en græsplante med rødder...) og tilsæt strå, et par blomster...... mere skal der ikke til. Mynte holder vandet friskt i ugevis.

Eller sæt nogen løg af vintergækker, nogen anemoner eller andet med lidt jord og græsplæne-mos  over om vinteren. Vaserne er indvendigt glaserede og kan tåle det.

Februar-buket, stribet 'klippe-vase'

Maj-buket

'Klippe'-vaserne er rå og kantede
i formen, inspireret af klipper og
sprækkedale.

April-buket i lille 'Vandløb'

Stor 'Vandløb'

'Vandløb' er en serie på tre forskellige
vaser, inspireret af vandløb.

Mellemstr. 'Vandløb's-vase med perlehyacint.-løg